Waranti
Rumah » Support » Waranti

Waranti

Waranti Terhad ini digunakan pada bateri litium, termasuk kedua-dua bateri LiFepo4 dan NCM ('produk') yang disediakan oleh Polinovel.

 

I Apakah yang dilindungi oleh Waranti Terhad ini?

Waranti Terhad ini melindungi sebarang kecacatan pada bahan dan mutu kerja di bawah penggunaan biasa semasa Tempoh Waranti.Waranti Terhad ini adalah kepada pembeli asal produk dan tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana orang atau entiti lain.

 

Dalam Tempoh Waranti, Polinovel akan membaiki atau menggantikan produk atau bahagian produk yang didapati rosak dalam bahan atau mutu kerja di bawah penggunaan dan penyelenggaraan biasa.

 

II Apakah yang akan kita lakukan untuk membetulkan masalah?

Polinovel sama ada akan membaiki atau menggantikan Produk atau bahagian produk secara percuma, dengan menggunakan produk atau bahagian baharu.

 

III Tempoh Waranti

Polinovel menyediakan TIGA peringkat Tempoh Waranti untuk memberi lebih banyak sokongan untuk meningkatkan daya saing pelanggan dalam pembangunan pasaran.

 

jenis produk Tempoh Waranti Standard (Tahun) Tempoh Waranti Lanjutan (Tahun) Tempoh Waranti Super Panjang (Tahun)
Bateri Penyimpanan Tenaga 3 5 10
Bateri Daya Tarik 2 3 5
Bateri NCM 1 2 3
Bateri Harga Istimewa 1 2 3

 

 

 

 


 

 

 

IV Polisi Waranti Tambahan

Selepas Tempoh Waranti, untuk sebarang kegagalan, jika Produk boleh dibaiki secara munasabah seperti yang ditentukan oleh kami, ia akan dibaiki pada kos bahan asas dan dikembalikan kepada anda, dan pengangkutan di sisi anda.Jika ia tidak dianggap boleh dibaiki oleh Polinovel, Polinovel akan menawarkan anda bateri gantian baharu yang serupa dengan diskaun 10% pada harga serentak yang disenaraikan pada senarai harga terkini Polinovel.Tawaran penggantian hanya akan sah selama 30 hari.

 

V Apakah yang tidak dilindungi oleh Waranti Terhad ini?

Setiap Produk mempunyai sistem pengurusan bateri (BMS) terbina dalam yang direka untuk memotong kuasa untuk mengelakkan kerosakan pada sel atau elektronik jika ia merasakan mana-mana keadaan berikut: Pengecasan berlebihan atau nyahcas berlebihan, voltan lebih, di bawah voltan , arus lebih semasa mengecas atau menyahcas dan di bawah atau melebihi suhu.Pengguna bertanggungjawab untuk menguruskan penggunaan bateri supaya sistem perlindungan BMS tidak beroperasi sebagai pengawal selia yang dikawal oleh fungsi perlindungan yang disebutkan di atas.Kerosakan yang disebabkan oleh kayuhan perlindungan BMS yang berulang dianggap sebagai penyalahgunaan dan tidak dilindungi.

 

Waranti Terhad ini tidak meliputi kegagalan Produk yang berkaitan dengan kerosakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau kecuaian, gangguan, ketidakpatuhan kepada garis panduan Polinovel atau daripada mana-mana yang berikut: Kerosakan daripada penghantaran, Bolt terminal longgar, Perkakasan berkarat, Kegagalan memasang dan menyambung bateri dengan betul, Kegagalan mengecas dan menyelenggara bateri dengan betul, Pecah atau kerosakan akibat perlanggaran, kebakaran, pembekuan, kerosakan akibat haba atau sejuk yang melampau, penyimpanan yang tidak betul, sambungan kekutuban terbalik, pendek litar terminal bateri atau kerosakan air.

 

Waranti Terhad ini tidak meliputi pembaikan, penyelenggaraan dan pelarasan kepada Produk yang diperlukan atas sebab pengabaian, penyalahgunaan, kemalangan, pengubahsuaian tanpa kelulusan bertulis Polinovel terlebih dahulu, persekitaran yang tidak betul (termasuk kekurangan suhu atau kelembapan yang sesuai), tekanan fizikal atau elektrik yang luar biasa atau gangguan, kegagalan kilat, api, atau perbuatan Tuhan.

 

Waranti Terhad ini tidak melindungi bateri yang haus.Anda boleh menggunakan hayat bateri sebelum tamat Tempoh Waranti dengan menggunakan bateri LiFePo4 untuk 2 kitaran sehari atau bateri NCM untuk 1.5 kitaran sehari.Bateri yang haus akan mempunyai baki kapasiti kurang daripada 60%.

 

Waranti Terhad ini tidak meliputi kos penghantaran ke dan dari Polinovel melainkan Polinovel dihubungi dalam tempoh 60 hari selepas Pembeli menerima Produk.

 

Waranti Terhad ini tidak meliputi kos penghantaran ke dan dari Polinovel selama 60 hari pertama untuk mana-mana alamat di luar Negeri Polinovel mula-mula menghantar Produk mengikut pesanan Pembeli.

 

Waranti Terhad ini tidak meliputi Produk yang dijual oleh Polinovel atau mana-mana pengedar atau pengedar sah kepada Pengeluar Peralatan Asal (OEM).Sila hubungi OEM terus untuk tuntutan waranti.

 

VI Penafian Waranti

Polinovel tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai Produk selain daripada yang dinyatakan secara jelas dalam Waranti Terhad ini.Waranti Terhad di atas adalah eksklusif dan sebagai pengganti semua waranti nyata dan tersirat yang lain.Polinovel secara khusus menafikan sebarang jaminan tersirat tentang kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.Setakat mana kerosakan boleh dinafikan oleh undang-undang, Polinovel tidak akan bertanggungjawab, sama ada dalam kontrak atau tort (termasuk kecuaian dan liabiliti yang ketat), untuk sebarang kerosakan yang melebihi harga pembelian Produk atau untuk sebarang tidak langsung, sampingan, istimewa, atau apa-apa jenis kerosakan berbangkit, atau apa-apa kehilangan hasil, keuntungan, perniagaan, maklumat, data, atau apa-apa kerugian kewangan lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan ketidakupayaan pengguna untuk menggunakan Produk.

 

VII Hak Undang-undang

Sesetengah negara dan/atau negeri tidak membenarkan pengehadan ke atas tempoh jaminan tersirat atau pengecualian atau pengehadan kerosakan sampingan atau berbangkit, jadi pengehadan di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.Waranti ini memberi anda hak undang-undang khusus, yang mungkin berbeza dari satu negara ke negara dan/atau negeri ke negeri.Waranti ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang China.Waranti ini difahamkan sebagai perjanjian eksklusif antara pihak yang berkaitan dengan hal perkara di sini.Tiada pekerja atau wakil Polinovel dibenarkan untuk membuat sebarang waranti sebagai tambahan kepada yang dibuat dalam perjanjian ini.

 

Waranti Terhad Polinovel untuk Bateri Litium.pdf

HUBUNGI KAMI

+86-755-28906569
1010 Longnian Bld, 29 Longcheng Ave, Kawasan Nanlian, Longgang St, Longgang Dist, Shenzhen, China 518116

PAUTAN CEPAT

PRODUK

PERMOHONAN

Hak Cipta © 2006-2023 Polinovel Hak Cipta Terpelihara